NMa: acht verzekeraars vormden kartel in notarispool

De NMa bevestigt dat een groep van acht verzekeraars, waaronder ASR, Delta Lloyd en Generali, een kartel vormde op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor notarissen, zo schrijft Het Financieele Dagblad vandaag.

De verzekeraars werkten samen in een zogeheten ‘pool’ om de risico’s te spreiden. Deze pool had 60 procent van de markt in handen waardoor er onvoldoende concurrentie mogelijk was.

Geen boete
De NMa gaat akkoord met een toezegging van verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars om vier verzekeringspools op te heffen of aan te passen aan de mededingingsregels. De NMa heeft geen boete gegeven omdat het Verbond van Verzekeraars snel heeft gereageerd met het opstellen van een bindend protocol dat dit soort concurrentiebeperkingen moet voorkomen.

‘Notarispool’
Ook de verzekeraars Amlin, Hiscox, Ageas, Aon en De Goudse zaten in de notarispool. In een pool worden risico’s gespreid over meerdere verzekeraars, omdat deze te groot zijn om door één verzekeringsmaatschappij te worden gedragen. Ook bij onvoldoende specifieke expertise is samenwerking voordelig. Verzekeraars werken al tientallen jaren samen in pools.

Protocol
In het protocol staan gedragsregels en toetsingscriteria plus een verplichting tot een jaarlijks assessment. Het is vooral zaak dat het gezamenlijke marktaandeel van de verzekeraars in een pool niet groter mag zijn dan 20 procent, zoals de Europese richtlijn voorschrijft.