Fonds Podiumkunsten subsidieert ook zalen

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) subsidieert vanaf 1 januari van dit jaar niet alleen toneelgezelschappen, maar ook schouwburgen, muziekzalen en kunstenfestivals als zij hoogwaardige, artistieke voorstellingen programmeren. Het fonds beschouwt deze subsidieregeling als een „beloning”. Dit heeft FPK-directeur George Lawson bekendgemaakt.

Schouwburgen en muziekzalen ontvangen tot nu toe alleen gemeentelijke subsidie. Het geld dat zij van het FPK kunnen krijgen, is van het rijk.

Podia en festivals kunnen op grond van de nieuwe regeling een tweejarige bijdrage aanvragen in de kosten van programmering. Toekenning is afhankelijk van voldoende visie en ambitie.

Cultuurpodia met een omvangrijke programmering kunnen vooraf een bedrag aanvragen van 25.000 tot 50.000 euro. Voor podia met een beperktere programmering wordt gewerkt met een subsidie die achteraf wordt betaald, van maximaal 25.000 euro.

„Met dit nieuwe beleid willen we de versplintering van het culturele aanbod tegengaan en het aanbod op de podia verbeteren”, aldus Lawson. „Wij willen theater- en muziekprogrammeurs stimuleren om samen te werken met belangrijke ensembles en gezelschappen en niet alleen te kiezen voor populaire uitingen van kunst.”

Ook het subsidiëren van composities is vanaf 2011 veranderd. Werden vroeger alleen de componisten ondersteund, nu kunnen ensembles, festivals en orkesten die een componist een opdracht verstrekken in aanmerking komen voor subsidie van het FPK.