correcties & aanvullingen

Lichtschakelaar

In de Next Question Is er een universele regel voor de lichtschakelaar? (woensdag 29 december, pagina 2) staat dat volgens goed gebruik het licht aan knippert als je de schakelaar naar beneden drukt. Dit is volgens enkele lezers onjuist. Zij leerden tijdens hun studie elektrotechniek juist dat je een lamp uitschakelt door de schakelaar naar beneden te drukken. Achterliggende gedachte: bij calamiteiten ben je geneigd om een klap op de schakelaar te geven (om de zaak af te schakelen). Een klap is doorgaans naar beneden gericht. Ook als iets erlangs valt komt de schakelaar zo automatisch in de veilige stand terecht.