Aan het (be)stuur

Hoe kunnen publieke instituties het vertrouwen van de burgers voor zich (her)winnen? Vandaag een oplossing voor de pensioenfondsen: Aan het (be)stuur.

Voor jonge werknemers is hun pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Hun jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) verdwijnt ongelezen in een la en discussies over het pensioensysteem volgen ze nauwelijks. Toegegeven, het Nederlandse pensioensysteem is ingewikkeld. Bovendien is de communicatie van pensioenfondsen soms gebrekkig en zijn jongeren nauwelijks betrokken bij de vorming van het pensioenbeleid.

Maar ook voor jongeren is het belangrijk om hierover mee te denken; een flink deel van je loopbaan werk je voor je pensioen en de nabije toekomst belooft ingrijpende veranderingen. Een 25-jarige starter werkt meer dan één dag per week voor zijn pensioen. Bovendien moet hij voor dat pensioen lang doorwerken, maar blijft het onzeker wat hij uiteindelijk overhoudt.

Het is de hoogste tijd dat jongeren actief deelnemen aan de vorming van het pensioenbeleid. Momenteel zijn jonge mensen (tot 35 jaar) hierbij nauwelijks betrokken. Binnen de vier grote fondsen die wij onder de loep namen, is de gemiddelde leeftijd van pensioenfondsbestuurders 54 jaar; geen van de bestuurders is jonger dan 40 jaar.

In de besturen van pensioenfondsen worden grote beslissingen genomen, met veel consequenties voor jonge werknemers. De DenkTank adviseert een terugkerende campagne te organiseren: Aan het (be)stuur.

Aan het (be)stuur werft jonge mensen en leidt ze op om zitting te nemen in deelnemersraden en pensioenfondsbesturen. Hier leveren ze een beslissende bijdrage aan de besluitvorming binnen pensioenfondsen. Om te zorgen dat jongeren zich hiervoor willen inzetten, moet het jongeren duidelijker worden hoe belangrijk deze beslissingen voor hen zijn. Pensioenfondsen en vakbonden moeten dit belang daarom eveneens onder de aandacht brengen en actief op zoek naar jongeren.

Rahman Abdelgabar en Liesbeth Huisman zijn deelnemers aan de Nationale DenkTank 2010

Reageren kan via financien@nationale-denktank.nl

    • Rahman Abdelgabar
    • Liesbeth Huisman