Werkloosheid daalt verder

Het aantal werklozen blijft dalen. Eind dit jaar bedraagt dat 490.000, 3 procent minder dan vorig jaar. Voor 2011 wordt een verdere daling van 2 procent verwacht, zo meldt uitkeringsinstantie UWV. Vooral in de zorg is steeds meer werk te vinden. De daling is grotendeels toe te schrijven aan een fors aantal flexwerkers dat een baan vond, bovendien hebben veel bedrijven werknemers behouden door de deeltijd-WW-regeling, waarbij werknemers een gedeeltelijke uitkering kregen maar toch in dienst bleven. (ANP)