Weinig (kunst)verschil tussen 2010 en 1981

Citaat uit NRC Handelsblad: „De gemeente Den Haag, die al eerder besloot subsidies aan de opera en aan het Letterkundig Museum te verminderen, is van plan zijn bijdrage aan het Holland Festival in vier jaar te halveren. In Rotterdam dreigt door geldgebrek een theater gesloten te worden. Voor tal van kunstinstellingen en in los verband werkende artiesten zal volgend jaar minder of in het geheel geen geld beschikbaar zijn. (…) Dat deel van kunst en cultuur dat niet meteen overal een publiekssucces is, dreigt zelfs her en der te verdwijnen. Zeker als de decentralisatie van het kunstbeleid naar de lagere overheden, al of niet gedwongen door geldgebrek, op een benepen wijze wordt uitgevoerd.”

Wie denkt dat dit uit een recent artikel is geput, heeft ongelijk. De actueel ogende beschouwing komt uit het hoofdredactioneel commentaar van 25 juni 1981 met als kop: ‘Bedreigde kunst’. Politici met dezelfde kortzichtige blik als toen roepen ook nu over de harde noodzaak van publiekssucces en decentralisatie van kunstbeleid. En ook toen, net als vandaag, liep de gemeente Den Haag in zijn rigide kunstbezuinigingen trots voorop.

Abe van der Werff

Den Haag