Van het lijden verlost 4

Wetenschapsbijlage 11-12-10

Het geeft geen goed gevoel dat in de Oostvaardersplassen uitgezette dieren uit hun lijden verlost gaan worden door vroeg reactief afschieten. Temeer niet daar de mens zelf verantwoordelijk is voor dit lijden en wel door bij het opzetten van het experiment de mogelijkheid of onmogelijkheid van migratie bij het ontstaan van voedselschaarste niet onder ogen te zien, terwijl toch algemeen bekend was dat grote grazers dit doen. Dat voedselschaarste zou ontstaan had ook bij het begin van het experiment kunnen worden voorzien. Immers bij het uitvoeren van de hun toegedachte taak te weten het openhouden van het moerasgebied zouden de dieren zich gegarandeerd met de voortplanting bezighouden. Leven laten ontstaan en het daarna dan afschieten is moreel onaanvaardbaar zij het dan iets minder erg dan het leven laten beëindigen door opzettelijke verhongering (d.w.z. verhongering in de onmiddelijke nabijheid van voedsel). Maar er is een andere optie: zorg ervoor dat er geen nieuw leven kan ontstaan of slechts in beperkte mate en wel door een gericht beleid van geboortebeperking. De enigen die niets in deze optie zullen zien zijn natuurlijk de jagers. Zij hadden zich toch zo verheugd om te kunnen gaan knallen. Zij moeten hun bloeddorst maar op een andere manier zien te bevredigen.

Bernard Taverne

Leidschendam