Van 20.000 naar 100 foto's

U houdt het jaar 2010 in handen. Of liever gezegd: het jaar 2010 zoals NRC-redacteuren en -medewerkers het hebben beleefd.

Voor dit weekblad kozen wij honderd beelden. Het waren somslastige besluiten. Kies je voor de eerste liberale minister-president van Nederland sedert mensenheugenis? Kijk je over de grenzen naar de inmiddels bijna vergeten overstromingen in Pakistan? Of neem je dat ene ontroerende moment dat je bijbleef van een illegaal in Nederland wonende vluchteling die zijn kind kust?

Ik koos voor een foto uit juli (zie de omslag van dit blad), toen ik in Amsterdam mijn contract ging tekenen als nieuwe hoofdredacteur van deze krant. Er was een immens volksfeest aan de gang. Nederland vierde dat ‘wij’ – want ik voel me intussen al een van ‘ons’ – de finale van het WK voetbal hadden … verloren. Een uitbarsting van vrolijk patriottisme als tijdelijk medicijn tegen de crisis.

In 2010 publiceerde NRC Handelsblad ruim 20.000 foto’s. In die foto’s, en vanzelfsprekend in de ruim 17,3 miljoen woorden die wij schreven en afdrukten, hebben we geprobeerd Nederland en de wereld te vatten, te analyseren en te becommentariëren. Volgend jaar doen we dat met dezelfde inzet en liefde, elke dag opnieuw.

Namens de redacties van NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl wens ik u een fantastisch 2011.

Peter Vandermeersch hoofdredacteur

Foto omslag Rien Zilvold/NRC