Tot de tanden bewapend

Voorpagina, 21-12-10

In het NRC van dinsdag 21 december stond op de voorpagina het bericht dat de archeologen Ton Derks en Wouter Vos van Hazenberg van mening zijn dat de Romeinse soldaten hun haar moesten kammen van hun commandanten. ‘Dat zou het eenvormig uiterlijk bevorderen, de vijand ontzag en angst inboezemen en het gevoel van trots en onoverwinnelijkheid van de Romeinse soldaten vergroten.’ Dit naar aanleiding van het grote aantal gevonden kammen in een militaire Romeinse context. In werkelijkheid hadden Romeinse soldaten, net als de andere door beide heren gemelde legers, veel last van hoofdluis. Het is evident dat daar waar veel mensen met een lange haardracht dicht bij elkaar zijn, zoals op schepen en in legerplaatsen de kans op hoofdluis exponentieel toeneemt.De bij het artikel afgebeelde Romeinse kam van buxushout met fijne en grove tanden opgegraven in Vechten is hier het bewijs van. De fijne tanden werden gebruikt voor het verwijderen van de eitjes van de hoofdluis, de grove voor de hoofdluis zelf.

Gerrit Slijkerman

Hoevelaken