Ongepubliceerde zinnen 2010

Dagelijks krijgt de opinieredactie van NRC Handelsblad tientallen artikelen en brieven. Dat komt goed uit, want de krant is gezegend met lezers die meer verstand hebben van bepaalde onderwerpen dan de redactie. De ingezonden stukken zijn soms pareltjes van helderheid, maar er zitten ook onleesbare teksten tussen met vage uitdrukkingen en foute constructies. Niet altijd kunnen die begrijpelijk worden gemaakt. Slechte zinnen komen niet per se door onkunde. Soms is de auteur bang voor mogelijke reacties op duidelijke formuleringen. Hieronder een willekeurige greep uit de ruim een miljoen ingezonden zinnen aan de opinieredactie dit jaar, de geplaatste en de ongeplaatste, kristalhelder of onduidelijk.

Den Haag:1.3.7 Regeringsverklaring kabinet Balkenende vier. Geert Wilders. © foto Roel Rozenburg
Den Haag:1.3.7 Regeringsverklaring kabinet Balkenende vier. Geert Wilders. © foto Roel Rozenburg

„Ik heb U al eens eerder geschreven en heb U een artikel overhandigd met een bewijs dat het bestaan van God doet aantonen. Ik ben vergeten een beter bewijs te geven. De kastanje is nog vaag. Het is gemakkelijker te begrijpen als ik over holle noten begin, zoals de kokosnoot, hazelnoot, pinda, walnoot, etc.”

1 april 2010

„Maar helaas, en dit mag ik me aanrekenen, heeft het Wereldmuseum blijkbaar zijn licht dusdanig onder de korenmaat gestoken dat een radicale koerswijziging met de komst van een nieuwe directeur tot weinig protest heeft geleid.”

5 januari 2010

„Reden genoeg nog eens te benadrukken dat euthanasie niet normaal medisch handelen is. Euthanasie is immers een dodelijke oplossing die niet valt te evalueren met de desbetreffende patiënt. Dat wringt. Als je alleen maar let op wat je ziet, mis je veel. Het doet geen recht aan de transcendentie van ons bestaan. De dood is een mysterie.”

6 januari 2010

„Vrouwen zijn ‘universeel’ zeer succesvol met bevallen als er wordt voldaan aan een reeks basale bevalvoorwaarden; de omstandigheden, zaken en signalen in de omgeving van hun bevallingen moeten passen bij de persoonlijke behoeften en belangen in de meest brede zin! Vrouwen hebben met name behoefte aan een ‘sense of ownership’.”

8 januari 2010

„Met open vizier en een positieve visie de boer op voor Europa.”

27 november 2010

„Niemand is gebaat bij een fascistische staat, zelfs niet de fascisten die aan de macht zijn. Kijk maar naar Israël.”

12 januari 2010

„Bij het inrichten van het proces richting oplossing zien wij een prominente rol voor de overheid weggelegd.”

3 maart 2010

„Het zijn de usual suspects die, toegegeven, ook niet onbelangrijk zijn.”

12 januari 2010

„Raoel is een beetje verstrooid. Vergeet regelmatig z’n mobieltje op slot te zetten. Die gaat dan bij de minste aanraking het laatstgekozen nummer bellen. Het mijne in dit geval. Ik neem op, luister mee en besluit er een stukje over te tikken. Dat bent u nu aan het lezen.”

13 januari 2010

„Het is een persoon met eigen ziel en lichaam (in Wie heel de volheid heeft willen wonen, zegt Paulus in Kol 1,19), terwijl de ouden het kind als een verlengstuk van de vader zien. Dus is nu geen a-natuur nodig om bovennatuur op/in de natuur te denken.”

11 december 2010

„Rendementen uit het verleden zeggen niets over de toekomstige performance. Wel een analyse hiervan. Een heldere attributieanalyse is een fantastisch instrument om performance bij te sturen. Als een vermogensbeheerder weet waar zijn (goede of slechte) performance vandaan komt, dan weet hij ook slecht beleid bij te sturen. Hij weet zichzelf dus te verbeteren met als gevolg een draai van slechte naar goede performance, of van goede naar stabiele of zelfs betere performance.”

13 januari 2010

„Radio, tv, de telefoon, internet, Twitter, YouTube en – op een andere wijze – zorgen vliegtuigen en auto’s ervoor dat we al bijna met 30 procent van de wereldbevolking snel kunnen communiceren.”

1 februari 2010

„Het leuke van het echte leven is de onverwachte verrassing van het verband tussen ogenschijnlijk losstaande en onschuldige gebeurtenissen. Los van elkaar leidden dergelijke gebeurtenissen in de publieke opinie zo nu en dan tot een verbeten debat over de zaak zelf, terwijl de onderlinge onvermoede samenhang – mits bekeken met een vleugje humor – ook iets blootlegt dat ons de essentie van onze tegenwoordige samenleving en onze positie daarin beter doet begrijpen.”

5 maart 2010

„Is waterstofperoxide oplosbaar? Bovengenoemde vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Waterstofperoxide is oplosbaar in water. Ik ben niet bij uitstek een tegenstander van Geert Wilders, maar heb wel mijn bedenkingen bij zijn opvattingen.”

1 april 2010

„Als de winkeldame niet gepassioneerd kan vertellen over bijvoorbeeld een bruidsjurk loopt de klant de winkel uit. Vertelt ze met liefde en passie haar verhaal dan maakt ze een emotionele connectie en bindt ze de toekomstige bruid aan zich. Dat doet ze echter pas als er een balans is en haar persoonlijke brand, in lijn ligt met de brand van de bruidsmodewinkel. Daarvoor zal ze eerst zichzelf moeten managen.”

29 december 2010

„Homo’s gedragen zich soms vreemd, in ieder geval vaak anders dan de meesten onder ons. Maar ze zijn daarmee niet verachtelijk. Ook zij hebben als minderheidsgroep recht op hun eigen leefwijze. Hoewel je naar mijn mening best kritisch mag zijn. Je hoeft niet alles normaal te vinden.”

27 juni 2010

„Dat de positie van kinderen en jongeren lijkt te zijn verslechterd zou bij de Nederlandse kinderlobby moeten leiden tot het steken van de hand in eigen boezem.”

15 oktober 2010

„Ons idee is dat de gemeenten de regie naar zich toe moeten trekken om juist op lokaal niveau kaders te definiëren en ervoor te zorgen dat de gebruikers goed worden gefaciliteerd.”

12 oktober 2010

„Ten eerste is minder bühnegedrag en meer rechte ruggen van politici en bestuurders nodig, alsmede terughoudende beleidsmakers. Minder ‘hypen op risico’s’ dus.”

10 september 2010

„Ook zal heel goed naar neveneffecten moeten worden gekeken niet alleen op macro- maar ook op microniveau waarbij afstemming op nationaal en op gemeentelijk niveau wenselijk is.”

23 februari 2010

„Specialisten vinden dat ziekenhuisbestuurders ver van het primaire proces staan en daardoor inflexibele budgettijgers zijn. Zij sturen op een geld- en productiegedreven bedrijfsvoering.”

24 januari 2010

„Een eenvoudige stelregel zou kunnen zijn dat wanneer een organisatie voor meer dan 50 procent van haar inkomsten van de markt afhankelijk is, concurrentie heeft of slechts tijdelijk monopolist is (haar ‘markt’ is volatiel) en waar de bestuurder (en niet de minister) eindverantwoordelijk is, niet langer tot de (semi-)publieke sector wordt gerekend.”

21 november 2010

„Ik zou tot Beatrix en Willem-Alexander willen zeggen: wees een man en aanvaard de nadelen, want ze horen bij de genoten voordelen en die zijn niet gering.”

7 januari 2010