Meer vuurwerk verkocht

Chinees vuurwerk verdringt produkten van eigen bodem

– De Nederlandse vuurwerkfabrikanten zijn vrijwel uitverkocht. Het publiek heeft dit jaar meer vuurwerk gekocht dan ooit tevoren. Er is in totaal tussen de 10 en 15 miljoen gulden uitgegeven. „Opmerkelijk is dat het kwalitatief op zeer hoog peil staande geïmporteerde Chinese vuurwerk een steeds groter marktaandeel voor zich opeist”, zegt de heer P.A. de Bruin, directeur van de Eerste Nederlandse Kunstvuurwerkfabriek v/h J.N. Schuurmans uit Leeuwarden. De Leeuwarder fabriek heeft dit jaar ruim 140 miljoen stuks vuurwerk afgeleverd. Uit het Chinese assortiment zijn op het ogenblik bijzonder in trek de vuurpijlen en raketjes (circa 1.250.000 stuks gingen daarvan over de toonbank). Zoals ieder jaar, zijn er ook nu weer noviteiten, zoals het fluitend sterrenboeket, de bloempotjes en de fonteinen. De Chinese mini-rotjes handhaven zich als succesvol artikel. Sommige daarvan geven maar liefst 700 korte knallen achter elkaar in de vorm van een ratel. Van de eigen produktie zijn als van ouds de voetzoeker, de Bengaalse draaitol en de reuzevuurpeil erg in trek. [...] Evenals in voorgaande jaren is de voorkeur van het Nederlandse publiek verder verschoven naar het duurdere vuurwerk [van een tientje of meer]. Overigens geldt in verschillende Nederlandse gemeenten voor het eerst dit jaar een strengere verordening voor het verkopen en afsteken van vuurwerk omstreeks de jaarwisseling. [...]