Inderdaad, kom niet met analogieën uit het verleden

Het artikel ‘Joden als verkeerd symbool’ van leeftijdgenoot H.W. von der Dunk – wiens ouders ik nog gekend heb – heeft mijn grote waardering. Hij ontmaskert de mankementen die kleven aan het verkondigen van analogieën uit de geschiedenis. Daarbij aansluitend stel ik nog dat het wijd verbreide gebruik van die analogieën bovendien een zwakte aantoont van degene die ze poneert. Veel krachtiger is immers argumenten aan te voeren op grond van waarnemingen in de actualiteit van de geschiedenis die wijzelf ieder ogenblik aan het scheppen en dus schrijven zijn. Wij hoeven niet met angstaanjagende, voor de jongere generaties vaak verwrongen beelden uit het verleden mensen te overtuigen.

Onze eigen, op ervaringen gebaseerde zienswijzen en meningen overbrengen werkt authentieker en overtuigender. Dat burgers elkaar te snel voor allerlei dat slecht is uitmaken of dikwijls ondoordacht anderen veroordelen om wat zij menen waar te nemen, is al erg genoeg. Laten diegenen die publiekelijk in het nieuws komen extra voorzichtig zijn in hun uitlatingen. Zij zijn immers stemmingmakers die navolgers trekken.

G. Croes

Epe