Dauwdruppels vangen

Wetenschapsbijlage 18-12-10

De waterboxx kan een goed systeem zijn om dauwdruppels op te vangen voor de bewatering van plantjes in droge streken. Op Lanzerote, zo leerde ik lang geleden, maakt men kuilen die men vult met grove vulkaanas die daar aanwezig is. In de kuil zet men een plantenstek die gaat groeien dankzij de opgevangen dauw. Die askorrels hebben namelijk een halfopen structuur waardoor de neergedaalde nachtelijke dauw wat naar binnen trekt en ‘s ochtends niet meteen verdampt.Mijn idee was toen om een kunstmestfabriek te bewegen om voor dat systeem hun korrels ook halfopen te maken voor de opvang van dauw. Die korrels zouden dan meteen de voeding kunnen leveren waar de plant behoefte aan heeft. Echter moet die voeding in een zeer kalme dosering gebeuren, anders dan met gewone kunstmest het geval is. Bovendien betekent een op de toekomst gerichte bemesting dat de kunstmest niet agressief is maar een passende organische verrijking van de bodem tot gevolg heeft. Deze kan dan later door de groot geworden planten zelf overgenomen worden zonder dat de bodem bedorven is door een mest ‘overkill’. Ik heb thuis een potje met die vulkaanas en heb mij verdiept in de beste soort kunstmest. Van een gang naar een kunstmestfabriek is het toen niet meer gekomen. Maar wie weet is het idee zo gek nog niet.

Willem Hoogendijk

Stichting Aarde