VN-resolutie tegen blasfemie is onzinnig

Op de Achterpagina (27 december) stond een artikel over de Vlaamse stripcultuur. Schokkend vond ik het kadertje bij het artikel, waarin stond dat de Verenigde Naties een – weliswaar niet-bindende – resolutie hebben aangenomen die landen oproept om blasfemie strafbaar te stellen.

Het waren vooral islamitische landen die deze resolutie hebben opgesteld. Datgene wat je niet bevalt, bestrijd je door het te verbieden, met als recent voorbeeld Hongarije, waar een wet is aangenomen die moet toezien op ‘evenwichtige berichtgeving in de media’.

Het verbod op blasfemie is natuurlijk onzinnig. Het tast het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting aan. Bovendien spreekt hieruit de boodschap dat gelovigen moreel verheven zijn boven niet-gelovigen, hoewel de historie heeft aangetoond dat dit niet waar is. Ethiek staat los van geloof en religie.

De oproep van de VN past ook in een tendens die ik waarneem. Overheden en autoriteiten proberen een steeds grotere invloed uit te oefenen op het vrije woord. Wantrouw dit soort resoluties, dit soort mannen, die met verboden hun wereldbeeld en hun geloof willen opdringen aan andersdenkenden. Kijk naar het verleden en het heden wat dat heeft opgeleverd.

Jos Groenenboom

Maassluis