Vertrouwen in regering groeit bij rechtse kiezers

Bij kiezers van VVD en PVV groeit het vertrouwen in het kabinet-Rutte. Opvallend is dat dit (in iets mindere mate) óók het geval is bij de SP-stemmer. Alle cijfers bijeen genomen groeit daarmee ook het vertrouwen in dit kabinet onder de gehele bevolking.

Dit zegt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag bij publicatie van het vierde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Opvallend is dat ook het vertrouwen van de burger in allerlei instanties groeit: in grote ondernemingen,  kranten, de rechtspraak, de Tweede Kamer en de regering. Waar de ondervraagden niet positiever over zijn, is de eigen financiële situatie, de economie en de samenleving.

Het vertrouwen in de regering is het grootst en het sterkst gegroeid onder aanhangers van de VVD (van 51 naar 71 procent). Bij de PVV steeg het van 20 naar 45 procent en bij de SP-stemmer van 25 naar 38. De CDA-stemmers zijn niet van mening veranderd en het vertrouwen van aanhangers van D66, GL en de PvdA daalt. Het vertrouwen onder alle kiezers is daarmee gestegen van 46 naar 52 procent.

Maar het lijkt erop dat de kiezer de politiek vooral wil vertrouwen opdat het de politiek verandert. Er is nog altijd veel politieke onvrede, constateert het SCP, zoals een te veel aan regels, gebrek aan daadkracht of niet luisteren. “Mensen die het kabinet steunen zijn sceptisch of de plannen ook echt zullen worden uitgevoerd”, schrijft het SCP.