Tevreden mensen kiezen vaker links, ontevreden mensen rechts

Vier vwo-leerlingen deden onderzoek naar kiesgedrag in wijken. Allerlei samenhangen vallen op. In wijken met veel Wilders-kiezers wordt ook veel op de SP gestemd.

Onderzoek wijst uit dat de leefomgeving van mensen een zeer grote rol speelt in de politieke keuze van mensen. Behalve het inkomen en de opleiding blijkt de buurt waarin men woont van grote invloed. Ook de mening van mensen over de vooruitgang in hun buurt weerspiegelt zich in hun politieke keuze.

Wij zijn leerlingen van Pleincollege Sint-Joris in Eindhoven en wij hebben in het kader van onze vwo-opleiding onderzoek gedaan naar de zogenoemde electorale geografie. Wij bouwden voort op het pionierswerk van electoraal geograaf Josse de Voogd.

Ons onderzoek toont aan dat electorale geografie een belangrijk onderwerp is. Er zou veel meer onderzoek hiernaar moeten worden gedaan.

Wij hebben gezien dat de electorale geografie een belangrijk onderwerp is voor politieke partijen. Zij kunnen veel leren van dit soort onderzoek.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat de PVV goed scoort in wijken waar ook de SP het goed doet. Ook is vrij precies te bepalen in welke wijken de folders van politieke partijen worden gelezen en wat de relatie is tussen het lezen van folders en al dan niet stemmen. De overheid kan hier een les uit leren met betrekking tot het stimuleren van de kiezers.

Heel belangrijk is de mening over de vooruitgang in de wijk en een stem voor links of rechts. Mensen die tevreden zijn, kiezen vaker links; mensen die ontevreden zijn kiezen vaker rechts. Met een eenvoudig onderzoek is snel aan te tonen om welke wijken dat gaat. Opnieuw valt daar voor politieke partijen en overheid veel van te leren.

We vonden het leuk om ons onderzoek te doen. We hebben op verschillende dagen alle stadsdelen van Eindhoven bezocht. We zijn naar die stadsdelen toegegaan en hebben daar straten gekozen. Bij het aanbellen hebben we geprobeerd te letten op de verdeling tussen huurhuizen en koophuizen en we hebben het afnemen van enquêtes verspreid door de wijk.

We hebben de enquête afgenomen door huis-aan-huis aan te bellen. Dat leverde een aantal interessante en leuke reacties op: mensen wilden weten hoe ze de resultaten van ons onderzoek konden krijgen en of we het zouden publiceren. Ook vonden mensen het heel leuk dat Eindhoven zo werd onderzocht.

Natuurlijk waren er ook mensen die niet zo te spreken waren over ons onderzoek. Ze vonden het onderwerp niet interessant of ze hadden geen tijd, maar over het algemeen waren de mensen positief. We werden binnengevraagd en kregen veel succeswensen. We hebben zelfs wat lekkers voor onderweg gekregen!

Wij beschouwen ons onderzoek als een wake-upcall voor politieke partijen en de overheid. Door erachter te komen waar mensen aandacht besteden aan reclame en folders is het voor de overheid en de politieke partijen gemakkelijker om doeltreffend te laten weten wanneer er verkiezingen zijn. Politieke partijen kunnen door middel van electoraal-geografisch onderzoek ontdekken hoe zij de kiezer het beste kunnen laten weten wat hun ideeën en plannen zijn.

Om dit onderzoek zo representatief mogelijk te maken, hebben wij alle stadsdelen van Eindhoven bezocht. We kregen veel reacties op ons onderzoek. Deze waren voornamelijk positief. Electoraal geograaf Josse de Voogd noemt ons onderzoek „een grote bron van informatie”.

Claudia Clasener, Andrea Kneppers, Jesse van Ostaden en Erik van der Werff zijn leerlingen van het Pleincollege Sint-Joris te Eindhoven.