Reprimande NS en ProRail om stilgevallen treinen

NS en ProRail hebben een waarschuwing gekregen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van het niet tijdig wegslepen van een stilgevallen trein bij Zaandam vorige week. De Inspectie concludeert “tot haar verontrusting” dat er “door dit soort situaties een verhoogd risico voor alle inzittenden optreedt” en dat “nagelaten wordt compenserende maatregelen te nemen”.

Dit is volgens de Inspectie strijdig met de Arbowet, de Spoorwegwet en de vervoersconcessies die aan vervoerders een zorgplicht opleggen.

Kapotte bovenleiding
De reizigersorganisatie Voor Beter OV beschikt over de brief die de Inspectie twee dagen na het voorval stuurde naar alle spoorwegmaatschappijen en infrabeheerders. Een trein met zo’n zeshonderd reizigers stond vorige week vier uur vast in een weiland tussen Zaandam en Purmerend. Zij mochten er niet uit, omdat een kapotte bovenleiding een gevaarlijke situatie had gecreëerd.

Stilgevallen treinen moeten volgens de Inspectie “bij weersomstandigheden waarbij een risico bestaat voor de gezondheid van de passagiers” binnen twee uur na stilstand versleept zijn naar een hoofdstation. Op 15 januari volgend jaar moet de situatie verbeterd zijn en de Inspectie zal “indien noodzakelijk passend gaan handhaven.”

Geen incident
De Inspectie heeft “duidelijke aanwijzingen” dat het hier geen incident betrof. “Dit soort situaties [doen] zich in de huidige weersomstandigheden maar ook in de zomermaanden bij warm weer in de praktijk vaker [voor], hoewel niet altijd zo extreem” als in het geval van de stilgevallen trein bij Zaandam.

NS wordt gemaand “adequaat bergingsmaterieel” voorhanden te hebben “op daartoe geëigende plaatsen binnen het vervoersysteem.” De infrabeheerder, in casu ProRail, moet het railnet zodanig “in stand houden en beheren, dat het snel redden van een gestrande trein mogelijk is.”