Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Recordoverslag voor haven Rotterdam in 2010

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2010 toegenomen tot 430 miljoen ton. Dit is 11,1 procent meer dan in 2009 en 2,1 procent meer dan in het vorige recordjaar 2008.

Het resultaat is “boven verwachting”, zegt Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Belangrijke stimulans voor de haven zijn groei van de wereldhandel met 15 procent (na de enorme crisisdip in 2009) en de bloeiende Duitse economie. Smits tempert de verwachtingen voor komend jaar: “In 2011 zullen de overheidsbezuinigingen in heel Europa sterker gevoeld gaan worden. Aan de andere kant blijft Rotterdam de hartslag van de wereldeconomie voelen en doorgeven. Ik ben dan ook voorzichtig optimistisch over de overslag, die naar ik verwacht met 2 à 3 procent zal groeien tot circa 440 miljoen ton.”

De haven slaagde er ook in zijn marktaandeel in de zone van Le Havre tot Hamburg te verstevigen. Die bedraagt nu bijna 38 procent, drie procentpunt meer dan in 2008. Rotterdam concurreert scherp met Antwerpen, waar de overslag in 2010 met 13 procent steeg tot 178 miljoen ton.

Vooral in het aantrekken van de allergrootste schepen die nieuw in de vaart komen, wordt een hevige slag geleverd. Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte hoopt het Havenbedrijf die extra goederenstromen te kunnen aantrekken. “In 2014 worden de twee nieuwe terminals die daar voorzien zijn operationeel”, zegt Smits. „Dit komt ons nu fantastisch goed uit. Er zal geen congestie meer zijn zoals in 2005.”