Psycho-oncologische zorg wordt onrecht aangedaan

Het is het goed recht van Frits van Dam om in zijn artikel over kwakzalverij de draak te steken met het Erasmus Medisch Centrum betreffende het onderzoek waarbij stuitligging verholpen wordt door acupunctuur (opiniepagina, 29 december). Echter, door de psycho-oncologische zorg van het Helen Dowling Instituut als kwakzalverij aan de kaak te stellen, wordt de Nederlandse psycho-oncologische zorg onrecht aangedaan. Daar is geen reden voor, omdat in Nederland en elders in de wereld de psycho-oncologie zo veel mogelijk evidence based wordt toegepast.

Het ergst is dat het artikel de duizenden mensen met kanker die baat hebben bij psycho-sociale zorg, in een verkeerd daglicht stelt en hen in de hoek zet waar ze juist niet thuishoren. Naast het lijden aan kanker worden ze nu ook verdacht van een ander probleem: gebruikers van kwakzalverij.

Frits van Dam weet dat het Helen Dowling Instituut zich verre heeft gehouden van de hypothese dat psycho-sociale factoren van invloed zijn op het ontstaan van kanker.

Dr. Adriaan Visser

Psycholoog en onderzoeker op het terrein van psycho-oncologie, was verbonden aan het Helen Dowling Instituut te Utrecht