Pater vs. seksboetiek

Pater Krekelberg in hoger beroep

MAASTRICHT, 30 dec. - – De Jezuiëtenpater E. Krekelberg uit Delft, die maandag door de rechtbank te Maastricht wegens opzettelijke vernieling – hij had op 2 augustus jl. een baksteen door de etalageruit van een sexboetiek in Maastricht gegooid – tot een geldboete van 75 gulden is veroordeeld, heeft dinsdag tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend.

Hij acht deze uitspraak onrechtvaardig, omdat de rechtbank de Nederlandse wet niet getoetst heeft aan de wet van God en van de tien geboden.

Telefoneren dichtbij duurder, verder goedkoper

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 30 dec. - – De gesprekstarieven van de telefoon zullen in de eerste zes weken van 1971 worden gewijzigd.

Daardoor zal het telefoonverkeer in de directe omgeving duurder worden, het verkeer over grotere afstanden goedkoper. Het entreegeld blijft gelijk.

Het huidige stadsgesprek (lokaal gesprek) wordt verhoogd van 7 tot 10 cent.

Voor deze 10 cent kan dan een groter gebied zonder tijdtelling worden bereikt. Dit basistarief geldt nl. voor de eigen sector en de direct aangrenzende omliggende sectoren.

Voor het verkeer met geheel overig Nederland gaat één tijdtarief gelden, dat lager is dan het huidige.

In het verkeer met tijdtarief gaat verder gelden dat in de avonden en in het weekeinde voor half geld (thans 2/3) kan worden gebeld (vrijetijdtarief), terwijl het tijdstip van ingang wordt vervroegd van 19.00 naar 18.00 uur.