Nederlanders eisen terecht privileges

Volgens Joep Pijpers zijn Nederlanders bevoorrecht en rijk. Hij tikt de Nederlanders die „jengelen als verwende kinderen over verloren privileges” op de vingers (opiniepagina 22 december). Hij heeft maar ten dele gelijk. Geldt de „gunstige uitgangspositie” waarover Pijpers schrijft voor elke Nederlander in gelijke mate? Volgens mij geldt zij in de eerste plaats voor mensen die zich bevinden in de goede kringen, waar de baantjes met riante vergoedingen worden verdeeld, vergezeld van dichtgetimmerde arbeidscontracten, met bonussen voor als er wordt gewerkt en wachtgeld voor als er niet wordt gewerkt.

Voor veel vijftigplussers die graag zouden werken tot hun 67ste is de uitgangspositie werkloosheid. Veel net afgestudeerden zoeken een jaar of langer naar een geschikte baan. Voor sparen blijft weinig ruimte. Het geld gaat op aan huur en al dan niet verkapte belastingen. Via belastingen, btw, accijnzen, de gasrekening en premies betaalt iedereen, rijk en arm, flink mee.

Nederlanders betalen erg veel geld voor iets wat geprivilegieerden als Joep Pijpers wegzetten als „privileges” die komen en gaan. Daarmee miskent hij het feit dat we daarvoor diep in de buidel tasten. Geen wonder dat de Nederlander ontevreden en boos is, net als veel andere Europeanen.

Sjoerd van de Wal

Zzp’er, Arnhem