Ministerie laat zich rijkelijk adviseren

Het Ministerie van Economische Zaken heeft zich vorig jaar door bijna zestig adviesraden laten adviseren, waarbij meer dan 300 adviseurs betrokken waren. Het ministerie heeft een overzicht van alle commissies gepubliceerd, na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur.

Volgens het departement is het aantal adviseurs vergelijkbaar met eerdere jaren, maar zal het aantal de komende tijd dalen, vooral omdat het aantal subsidieregelingen afneemt. Het gaat hier overigens om leden van adviescommissies en niet om tijdelijke krachten die voor projecten en fusies kunnen worden ingezet.

Het beloningsbeleid van de adviseurs is zeer divers. Sommige adviseurs krijgen een dagvergoeding van 200 euro, maar de leden van de Technische Commissie bodembeweging moeten het doen met 124,79 euro per vergadering. Veel leden van adviescommissies werken zonder vergoeding.

Ook worden adviseurs per dagdeel betaald, waarbij een bedrag van 313 euro veel voorkomt. Andere worden per uur betaald. Of per maand. En ook komt het voor dat leden van een commissie een vergoeding krijgen voor de vergadering en daarbij de voorbereiding (bijvoorbeeld 113 euro per uur) mogen declareren.

Bij een aantal adviseurs bedraagt de vergoeding duizenden euro’s, zoals bij de Commissie Internationaal Innoveren, waarbij leden vorig jaar ruim 7.000 euro ontvingen. In een toelichting verklaart het ministerie dat die vergoeding gebaseerd op salarisschalen van rijksambtenaren.

De beste betaalde commissie lijkt de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s te zijn. Voorzitter Rinnooy Kan ontving 2.283 euro per vergadering, waarbij volgens EZ een deel van de vergoeding voorbereidingstijd – het beoordelen van onderzoeksvoorstellen – betreft.