Minder Iraakse burgers om het leven gekomen door geweld

Het aantal Iraakse burgers dat in het afgelopen jaar door geweld om het leven kwam, is het laagste sinds de door de Verenigde Staten geleide bezetting van het land in 2003. De mensenrechtenorganisatie Iraq Body Count telde tot 23 december dit jaar 3.976 doden, enkele honderden minder dan in 2009. In 2006 telde de organisatie nog 27.850 doden, toen het sektarische geweld tussen onder andere soennieten en shi’ieten een hoogtepunt bereikte. Een jaar later stuurde de Amerikaanse president Bush dertigduizend extra militairen naar het land (de ‘surge’), waardoor het geweld aanzienlijk werd beteugeld. Volgens Iraq Body Count is er geen reden tot juichen, omdat de cijfers niet veel verder zullen zakken: in de twee vorige jaren daalde het aantal slachtoffers met meer dan 50 procent, dit jaar slechts met 15 procent. „Deze cijfers suggereren een voortdurend low level conflict dat de komende jaren ongeveer in dezelfde mate burgers het leven zal kosten.” Er zijn nog dagelijks aanslagen van soennitische opstandelingen, aanhangers van Saddams Baath-partij en shi’itische strijdgroepen. (Reuters)

Bekijk gedetailleerde data uit het rapport via nrcnext.nl/links