Krimoorlog

In zijn recensie van Figes’ boek over de Krimoorlog (Boeken 17.12.10) stelt Bart Funnekotter: ‘de Krimoorlog (1853-1856) is in Nederland nog minder bekend dan in Engeland’. Dat moge gelden voor Nederland – militaire historie buiten onze natie schijnt ons niet zo te liggen – maar het geldt niet voor Groot- Brittannië. Om twee voorbeelden te noemen: een Raglan- mouw is vernoemd naar Lord Raglan. Het Victoria- Cross (meestal postuum uitgereikt voor buitengewone dapperheid zonder aanzien van rang) wordt nog steeds gemaakt uit brons van veroverde Russische kanonnen. Een bezoek aan de website van Amazon.co.uk bij de boeken een grote collectie recente boeken over de Crimean War op. Hoezo, onbekend?

L.A. van Nigtevegt, Huissen