Kersttoespraak was precies wat hij moest zijn

Uw uitgebreide analyse van de kersttoespraken van de koningin, vlak voor Kerstmis en erna, fileren elk van de door haar gebruikte woorden en uitdrukkingen. Ook wordt veel ruimte besteed aan wat de parlementariër Wilders vindt van haar toespraken.

Is het niet zo dat een van de belangrijkste taken van een staatshoofd (koning of president) is om een land en volk bij elkaar te houden en dus te wijzen op de aspecten die dat dreigen te verstoren?

Wat is er staatsrechtelijk en/of politiek op tegen dat het staatshoofd een lans breekt voor menselijkheid en eerbied voor elkaar en dat het gooien met modder op Twitter niet bevorderlijk is voor de sfeer in een land van individualisten?

Ten slotte zou er ook wat minder aandacht mogen zijn voor de oprispingen van de parlementariër Wilders. Het lijkt wel of iedere zucht die hij laat op de voorpagina van de krant moet staan. Dat doen we – gelukkig – ook niet met de uitspraken van de andere Kamerleden.

Er zijn veel belangrijker zaken om uitgebreid te analyseren.

W.C. Mabesoone

Delden