Inspectie: volle trein met pech moet snel gesleept

NS en ProRail hadden beter moeten zorgen voor reizigers en personeel toen negen dagen geleden een trein uren lang stil kwam te staan in een weiland tussen Zaandam en Purmerend. Dat schrijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in een brief aan de spoorweginstellingen. Deze geldt als „waarschuwing”.

Op 21 december strandde om half tien ’s morgens een trein als gevolg van een defecte bovenleiding. Pas vier uur later konden de reizigers in station Zaandam de trein op een veilige wijze verlaten en adequaat worden opgevangen.

Deze periode is te lang, meent de inspectie. Die verlangt van NS en ProRail dat zij „met onmiddellijke ingang” afspraken maken om te zorgen dat een gestrande trein binnen twee uur wordt versleept naar een hoofdstation, waar de reizigers kunnen uitstappen en opgevangen. Als die afspraken over twee weken niet zijn gemaakt, zo stelt een woordvoerder van de inspectie, dan volgen maatregelen. Die kunnen na de huidige waarschuwing leiden tot een gesprek met de directie en, uiteindelijk, tot een dwangsom.

In de brief stelt de inspectie „tot haar verontrusting” kennis te hebben genomen van het „verhoogd risiconiveau” voor inzittenden van de trein bij het incident in Noord-Holland, „omdat kennelijk nagelaten wordt adequate compenserende maatregelen te nemen”. Dat is strijdig met de Spoorwegwet en met de Arbowet. Door het uitvallen van de spanning valt de klimaatregeling en ventilatie uit. Dat levert „serieus gevaar voor onderkoeling en oververhitting” op, „naast het risico van uitdroging door gebrek aan drinkwater”, aldus de brief.

Volgens de inspectie komen incidenten met gestrande treinen ongeveer één tot twee keer per jaar voor. Als mogelijke maatregelen noemt de inspectie het beschikbaar houden van materieel dat gestrande treinen kan wegslepen, en ook de aanwezigheid van overloopwissels en het geven van voorrang aan de sleepvoertuigen. De inspectie wil uiterlijk 10 januari zulke maatregelen op schrift hebben.

In de gestrande trein tussen Zaandam Kogerveld en Purmerend moesten ongeveer zeshonderd reizigers wachten op hulp. De trein bevond zich volgens ProRail op een „lastige, moeilijk te bereiken plek”. Daarom moesten de reizigers in de trein blijven. Bussen en taxi’s konden niet bij de trein in de buurt komen en een treinstation of weg bevond zich niet op loopafstand. Een diesellocomotief sleepte de trein uiteindelijk naar Zaandam.