ik@nrc.nl

De bezorger kwam zijn nieuwjaarswens overhandigen. Een aardige, matig Nederlands sprekende, allochtone man van midden dertig. Toch was hij al ver gevorderd met zijn integratie in de Nederlandse samenleving.

Hoe goed hij zich al de mores van onze consumptiemaatschappij had eigengemaakt, bleek toen ik hem uit waardering voor zijn trouwe krantbezorging niet één, maar twee biljetten van 5 euro overhandigde.

„Zo goed ?” vroeg ik, hopende op een tevreden bedankje.

De bezorger keek naar de eurobiljetten, dacht even na en antwoordde toen in onberispelijk Nederlands: „Meer is beter.”

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl.