Helene Kröller-Müller

In de mooie bespreking van de biografie van Helene KröllerMüller (Boeken 10.12.10) komt de gespannen verhouding tussen Helene en ‘haar’ architect H.P Berlage ter sprake. De laatste had voor het echtpaar Kröller het jachtslot Sint-Hubertus ontworpen. Aangehaald worden daarbij woorden van ‘Berlages vriend, de ‘dichter’ Richard Roland Holst’. Richard Roland Holst (1868-1938) was kunstschilder, tekenaar, etser, glazenier en ontwerper van boekbanden. Hij was lange tijd docent en later directeur van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Als schrijver is hij vooral bekend geworden door zijn Overpeinzingen van een bramenzoeker. Hij was bevriend met Berlage, de bouwer van de Beurs, waarvoor Richard Roland Holst de muurschilderingen maakte. Hildo Krop vervaardigde een beeld waarop beiden samen met de beeldhouwer Joseph Mendes da Costa staan afgebeeld. De dichter Adriaan Roland Holst was een neef van Richard.

drs. R.M. Kemperink, Ugchelen