Forse opleving Rotterdamse haven

De haven van Rotterdam heeft de crisis in 2010 ver achter zich gelaten. De overslag in Europa’s grootste diepzeehaven bereikte een nieuwe piek van 430 miljoen euro. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2009. De totale waarde van de overslag ligt nu 2,1 procent hoger dan het niveau van het vorige recordjaar 2008, vlak vóór het uitbreken van de wereldwijde recessie.

„Dit resultaat is boven verwachting”, zei president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers. De overslag is een belangrijke graadmeter voor de stand van de Nederlandse economie. De haven kwam „versterkt uit de crisis”, aldus Smits, dankzij de groei van de wereldhandel en een sterk presterende Duitse economie.

Groei werd vooral gerealiseerd in de behandeling van containers: dit segment steeg met 12 procent. De overslag van ertsen en schroot sprong omhoog met 71 procent, vooral door de hogere vraag naar staal van Duitse autofabrikanten. En er werd 4 procent meer ruwe olie aangevoerd, het grootste deel vanuit Rusland.

De Nederlandse haven slaagde er ook in zijn marktaandeel in de zone van Le Havre tot Hamburg te verstevigen. Die bedraagt nu bijna 38 procent, drie procentpunt meer dan in 2008. Rotterdam concurreert scherp met Antwerpen, waar de overslag in 2010 met 13 procent steeg tot 178 miljoen ton.

Vooral in het aantrekken van mastodontschepen tot 10.000 TEU (containers van 6,1 meter) en meer wordt een hevige slag geleverd. In de loop van 2011 wordt verwacht dat er 49 nieuwe schepen van dit type van de werven rollen – een toename met 30 procent. „Daarmee kunnen vijf extra lijnen tussen het Verre Oosten en Europa gelegd worden”, aldus Smits.

Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte hoopt het Havenbedrijf die extra goederenstromen te kunnen aantrekken. „In 2014 worden de twee nieuwe terminals die daar voorzien zijn operationeel”, zegt Smits. „Dit komt ons nu fantastisch goed uit. Er zal geen congestie meer zijn zoals in 2005.”

Voor 2011 houdt de havendirectie rekening met een verdere groei van de overslag met 2 á 3 procent tot circa 440 miljoen ton. Binnen vier jaar verwacht het Havenbedrijf de kaap van 500 miljoen ton te ronden, vooral dankzij groei in containeroverslag, staal en droog massagoed.

In 2010 werd circa 460 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe haveninfrastructuur. In 2011 zal dat niveau nog stijgen tot een piek – een “fenomenaal bedrag”, aldus Smits – van 580 miljoen euro: het grootste deel daarvan is bestemd voor de Tweede Maasvlakte.

De Rotterdamse haven geeft werk aan circa 90.000 mensen en heeft een toegevoegde waarde van ruim 15 miljard euro.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel Forse opleving Rotterdamse haven (30 december, pagina 17) staat dat de overslag in de Rotterdamse haven in 2010 een nieuwe piek bereikte van 430 miljoen euro. Dit moet 430 miljoen ton zijn. In de bijbehorende grafiek staat dit wel correct vermeld.