Blogspraak

Hoe kunnen publieke instituties het vertrouwen van de burgers voor zich (her)winnen? Vandaag een oplossing voor de rechtspraak: blogspraak.

Voor de grondvesting van rechterlijk gezag is vertrouwen in de rechtspraak noodzakelijk. Sinds 2009 daalt dit vertrouwen in de rechtspraak en klinkt de kritiek op straat, in de politiek en in de media steeds harder. Hoewel kritiek rechters scherp houdt, kan te veel kritiek het vertrouwen in de rechtspraak aantasten.

Burgers verwachten veel van de rechtspraak: criminaliteit moet hard worden gestraft en rechterlijke missers worden niet geaccepteerd. 77 procent van de bevolking vindt dat rechters te laag straffen, en dat rechters vanuit hun ‘ivoren toren’ weinig begrijpen van de ‘echte wereld’.

Mensen hebben echter weinig kennis van de rechtspraak. Zo zijn de Nederlandse straffen in Europees verband juist hoog en worden ze ook steeds hoger. De meeste burgers zijn dan ook nauwelijks direct bij rechtspraak betrokken. Burgers die wel een dossier kennen en een zitting bijwonen, blijken vergelijkbaar te straffen met rechters. Slecht geïnformeerde verwachtingen zijn dus een belangrijke oorzaak van het vertrouwensprobleem. Meer kennis en betrokkenheid zullen de verwachtingen beter doen aansluiten bij de praktijk.

Om burgers die kennis en betrokkenheid te bieden, moet de rechtspraak wel anders communiceren dan zij nu doet: vaak blijven rechters steken in vakjargon en nuanceringen, waardoor de boodschap voor de burger verloren gaat. Ook is de communicatie eenrichtingsverkeer: de rechtspraak zendt alleen en ontvangt weinig.

Blogspraak is een interactieve website waarop verschillende rechtspraakmedewerkers in aansprekende taal de menselijke kant en dilemma’s achter het strafrecht tonen. Via blog en sociale media kunnen burgers hier reageren, vragen stellen en hun zorgen uiten. Deze interactie zal bijdragen aan het begrip voor de rechtspraak bij de burgers en leert tevens de rechtspraak welke verwachtingen bij burgers leven.

Marloes van Noorloos en Zef Faassen zijn deelnemers van de Nationale DenkTank 2010.

Reageren kan via recht@nationale-denktank.nl