‘Afname illegaal vuurwerk door strengere eisen en regels’

Het aantal kilo illegaal vuurwerk dat politie en justitie ieder jaar in beslag nemen daalt gestaag. Het Openbaar Ministerie liet vandaag weten dat er tot en met gisteren ruim 80.000 kilo verboden vuurwerk onderschept is. Vijf jaar geleden werd er naar schatting nog één miljoen kilo illegaal vuurwerk in Nederland verkocht.

De forse afname hangt volgens Gustaaf Biezeveld, die de strijd tegen illegaal vuurwerk namens het OM, de politie en het ministerie van VROM coördineert, samen met het strenge beleid dat sinds 2005 is gevoerd. Dat zegt hij morgen in NRC Handelsblad.

De krant somt een aantal oorzaken van de afname op:

  • Allerlei vuurwerk dat voorheen aan geen enkele veiligheidseis voldeed omdat het  illegaal was, werd veiliger gemaakt  en gelegaliseerd. Die  maatregel heeft de hoeveelheid ‘illegaal’ vuurwerk gehalveerd.
  • De regels voor handel en opslag werden verscherpt.
  • De politie arresteerde dit jaar zes “grote jongens” uit de vuurwerkbranche. Zij worden de de komende maanden  berecht.
  • Het aantal bruikbare tips van burgers is gestegen.

De strijd tegen het illegale is nog niet voorbij. Het OM en de vuurwerkbranche hebben dit jaar gesproken over nieuwe veiligheid- en  toezichtsmaatregelen. Een gedragscode voor vuurwerkhandelaren wordt in  2012 van kracht.

Update 20.10u: Het ANP meldt dat de politie vanmiddag 603 kilo vuurwerk in beslag is genomen in een huis in Eindhoven. Twee mannen en een vrouw die in het huis aanwezig waren werden gearresteerd.