Twitteren op je werk? De baas leest ook mee

Politiedistrictschef Gerda Dijksman is op non-actief gesteld naar aanleiding van een twitterbericht.

Vier vragen over twitteren op de werkvloer.

Politiedistrictschef Gerda Dijksman is niet de eerste die in de problemen is geraakt na het plaatsen van een bericht op een sociaal netwerk als Facebook of Twitter. Ze zal ook zeker niet de laatste zijn. Vaak waant de twitteraar zich onbespied, maar tenzij hij het account afschermt, kan iedereen meelezen.

1Wordt op het werk veel gebruikgemaakt van sociale netwerksites?

Alleen al Twitter heeft ruim 190 miljoen gebruikers, die samen 65 miljoen berichtjes per dag versturen. Zij doen dat echt niet allemaal keurig na werktijd.

2Zorgen berichten op sociale netwerken zoals Twitter en Facebook vaak voor problemen?

Er wordt niet alleen tijdens, maar ook over het werk getwitterd. En dat leidt wel eens tot conflicten, zoals bij korpschef Dijksman. Ook politici zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen. „Zie wel eens een spleetoog over het hoofd”, flapte oud-Kamerlid Arend Jan Boekestijn (VVD) eruit in een internetdiscussie over de slachtoffers van het Mao-regime. Hij bood zijn excuus aan (op Twitter).

3Zijn er protocollen voor twitteren op het werk?

Een toenemend aantal werkgevers blokkeert websites als Hyves, Twitter, Hotmail en Facebook. Uit onderzoek van het Belgische zakenblad Smart Business Strategies blijkt dat 39 procent van de ondervraagde bedrijven Twitter blokkeert. Vorig jaar was dat nog 28 procent. Professionele netwerksites als LinkedIn zijn wel toegankelijk. Maar het lijkt onmogelijk om werknemers de toegang tot Twitter helemaal te ontzeggen. Wie een telefoon met internet heeft kan de blokkade zo omzeilen. Steeds meer bedrijven leggen in richtlijnen vast hoe werknemers zich op internet dienen te gedragen. Werknemers worden erop gewezen dat hun privé-uitingen op internet altijd in verband kunnen worden gebracht met het bedrijf.

Als voorbeeld wordt vaak postbedrijf TNT genoemd. Dat heeft een eigen sociale media-richtlijn voor de medewerkers. Daarin staat onder andere: „Zorg dat je acties en gedrag overeenkomen met het imago dat je op kantoor en bij klanten wilt uitdragen.”

4Wat doen NRC Handelsblad en nrc.next?

Stel dat een verslaggever van deze krant op Twitter zijn mening uit over een politiek onderwerp. Bestemd voor zijn of haar kennissenkring – maar wie weet leest een lijsttrekker het ook. Kan de journalist daarna nog objectief berichten over een partij? Doet dat niet af aan de betrouwbaarheid van een krant?„De hoofdredactie onderkent dat het gebruik van sociale media spanning kan opleveren tussen vrije meningsuiting van redacteuren en de journalistieke principes van deze krant”, zegt plaatsvervangend hoofdredacteur Joost Oranje van NRC Handelblad. De hoofdredactie bereidt met de NRC-ombudsman een richtlijn voor die ook op nrc.next van toepassing zal zijn. Daarbij wordt gekeken naar onder meer de (strenge) codes van de Washington Post en Reuters. Volgens Rob Wijnberg, hoofdredacteur van nrc.next moet de richtlijn redacteuren vooral het bewustzijn bijbrengen dat wat zij privé op internet plaatsen, gekoppeld kan worden aan nrc.next.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel Twitteren op je werk? De baas leest ook mee op pagina 20 en 21 werd gisteren gesproken over het Friese dorp Doezum. Dat ligt echter in de provincie Groningen.