Prins Claus: inspraak

– Prins Claus is voorstander van het zoeken naar nieuwe formules voor het openbaar optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Het gaat hem daarbij speciaal om „meer mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan normale werkzaamheden die geheel los staan van staatkundige activiteiten”.

Alle aanleidingen tot een conflict tussen het Koninklijk Huis en de regering moeten worden vermeden. Maar, zo zegt de prins in een interview met het blad Ruim Zicht van het Nederlands Katholiek Vakverbond, met die grondregel als uitgangspunt zijn wellicht toch nieuwe en moderne formules te vinden voor het doen en laten van leden van het Koninklijk Huis, die beter passen in de huidige maatschappij. Erg optimistisch toont prins Claus zich daar evenwel niet over: „De leden van het Koninklijk Huis zullen wat betreft inspraakmogelijkheden wel altijd onderaan de lijst staan. Dat is wel eens moeilijk te accepteren. Je zou soms dolgraag eens iets willen zeggen over een bepaalde zaak.” [...]