Balkenende haalt uit naar media

Den Haag:22.2.7 Premier Balkenende. © Rozenburg/Kouwenhoven
Den Haag:22.2.7 Premier Balkenende. © Rozenburg/Kouwenhoven Balkenende in 2007. Foto Roel Rozenburg

Oud-premier Balkenende heeft voor het eerst sinds hij uit de politiek is gestapt een interview gegeven. In het vraaggesprek neemt hij afstand van de conclusies van de commissie-Frissen, die een onderzoek uitvoerde naar de oorzaken van de verkiezingsnederlaag van het CDA, in juni van dit jaar. Frissen concludeerde dat de partijtop van het CDA veel te gesloten was. Balkenende ontkent dat nu en benadrukt juist het belang van eenheid.

Balkenende gaf het interview aan het CDA-periodiek Christen Democratische Verkenningen. Hij is tevreden over zijn regeerstijl als premier:

Toen ik begon in 2002 als premier heb ik altijd gekozen voor goed overleg tussen de hoofdrolspelers en het werken aan eenheid binnen de partij. Ik heb nooit iets gevoeld voor een partij van verdeeldheid. Dat wekt verwarring en daarmee maak je jezelf veel te kwetsbaar. Mensen zien graag dat een partij een eenheid vormt

De oud-premier haalt flink uit naar de media:

Daarnaast vond ik de hyperigheid van de media een lastig punt. Media zijn vooral geïnteresseerd in lekkere quotes, in conflicten. Nederland wordt zo langzamerhand geregeerd door de waan van de dag. Elke dag en over elk onderwerp is er wel een opiniepeiling. Een hervormingsagenda vraagt juist om een bredere tijdshorizon. Hoe maak je Nederland toekomstbestendiger? In de media gaat het daar zelden over.

Op Twitter wordt de berichtgeving over Balkenende alweer op meta-niveau bekeken en bekritiseerd: