Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Vrijwel iedereen rekent zichzelf tot de middenklasse

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2010/12/22/what-does-middle-class-mean-today/attitudes-cross-class-lines

Negentig procent van de Amerikanen deelt zichzelf in bij de middenklasse. En dat is vreemd. Want als je die mensen vraagt naar het inkomen van een gemiddelde middenklasser, dan antwoordt de ‘lagere middenklasser’ 45.000 dollar en de ‘hogere middenklasser’ 100.000 dollar.

Deze cijfers zijn afkomstig van het demografische peilingbureau Pew Research Center en stelt de New York Times ter discussie op haar website. Volgens directeur Paul Taylor ziet de middenklasse zichzelf als een representatieve mix van jong en oud, man en vrouw, getrouwd en vrijgezel, wit en zwart. Zelfs hun politieke en sociale waarden zijn net zo gevarieerd als de samenleving in zijn geheel.

Allemaal buren

Kunnen we, gezien deze grote verschillen, de definiëring van middenklasse wel aan de middenklasse overlaten? Tayler acht die vraag niet zo relevant. ‘Middenklasse’ is volgens hem een ‘state of mind’. Het komt erop neer dat ‘we’ ons allemaal als buren van elkaar beschouwen.

Sociaal vangnet

Een grote middenklasse is echter geen natuurlijk verschijnsel, schrijft Barbara Whitehead van het Instituut voor Amerikaanse waarden. “Het is het zwaarbevochten resultaat van voortdurende individuele inspanning en sociaal vernuft.” Dat steeds meer mensen zich nu tot de middenklasse rekenen komt volgens haar door de oprichting van kredietverenigingen, vakbonden, religieuze organisaties, openbaar onderwijs en het instellen van pensioenen, uitkeringen, studieleningen, hypotheken en zorgverzekeringen. Mensen hebben dus minder te vrezen dan vroeger en kunnen daarom makkelijker een stabiel bestaan leiden. De economische crisis bedreigt deze verworvenheden echter weer, waarschuwt Whitehead.

Sociale mobiliteit

Politiek wetenschapper Alan Wolfe stelt dat stabiliteit eigenlijk geen voorwaarde meer is voor de middenklasse. Dat negen op de tien mensen zich afficheren met de middenklasse komt volgens hem door het universeler worden van waarden. “De gedragsverschillen tussen sociale klassen worden kleiner.” Een andere verklaring voor het vager worden van het begrip middenklasse is sociale mobiliteit. Betsey Stevenson, econoom bij het Amerikaanse ministerie van Arbeid, legt uit dat iemands inkomen momenteel een slechte afgeleide is van iemands sociale klasse. “Je inkomen verandert gedurende je gehele leven, terwijl sociale klasse iets duurzaams is.” Kortom, een arme student kun je niet bij de lagere klasse indelen als hij uitzicht heeft op een baan als advocaat.

Doe zelf de test op de CBS-website Benikgemiddeld.nl en ontdek of je een beetje in de pas loopt.