Van Dieren was betaald consultant bij Essent

Wouter van Dieren, directeur van milieuadviesbureau IMSA, doet een felle, maar ongefundeerde aanval op de energiebedrijven Nuon en RWE/Essent over hun relaties met de milieubeweging rondom de bouw van hun elektriciteitscentrales bij de Eemshaven (Kolenverstokers moeten toontje lager zingen, opiniepagina, 21 december). Van Dieren stelt dat de Nuon-directie „de Waddenzee niet belangrijk zou vinden” en dat RWE/Essent „uitblinker is in pappen en nathouden en met spiegeltjes en kralen strooit”.

Het gaat hierbij om een initiatief (E Convenant) dat beide bedrijven twee jaar geleden zijn gestart met een aantal milieuorganisaties om tot overeenstemming te komen over de bouw van deze centrales. Hierbij hebben de bedrijven gezegd dat zij extra prestaties zullen leveren om het milieu in de omgeving te verbeteren en te beschermen. In het kader hiervan is afgelopen zomer een eerste intentieverklaring ondertekend tussen de energiebedrijven en de milieuorganisaties. Sinds de ondertekening van deze intentieverklaring zou er volgens Van Dieren „nauwelijks nog vooruitgang zijn geboekt”.

Feit is dat Van Dieren twee jaar lang heeft gewerkt als betaald consultant voor Nuon en RWE/ Essent. Het contract met hem is beëindigd omdat wij van mening waren dat Van Dieren niet de vereiste kwaliteit leverde.

Sindsdien is het proces voortgezet mede onder toezicht van de provincie Groningen. Het is niet eenvoudig, maar alle betrokken partijen doen hun uiterste best om te komen tot een voor ieder aanvaardbaar compromis. Dit zullen de partners in het E Convenant zelf tot stand brengen. De betaalde of onbetaalde adviezen van Wouter van Dieren zijn hierbij niet meer nodig.

Dig Istha

Director corporate affairs Essent