Laat de Wereldbank zelf grond kopen

Het Midden-Oosten, Zuid-Korea en China kopen grond in ontwikkelingslanden om de eigen voedselvoorziening veilig te stellen. De Wereldbank heeft berekend dat het vorig jaar ging om een gebied ter grootte van Frankrijk. De prijs: een dollar per hectare. Dit roept vragen op over neokolonialisme, uitbuiting, ontwikkeling, zelfbeschikking en honger. Ik vraag mij af waarom de Wereldbank zelf niet op grote schaal grond koopt in ontwikkelingslanden. Ten eerste kan op deze manier de schuldenlast worden verlicht. Daarnaast is dan meteen het eigendom van deze grond geregistreerd. De grond wordt beschikbaar gesteld aan boeren. Die kunnen deze, al dan niet met ontwikkelingshulp, gebruiken voor veeteelt, land- en bosbouw. Belangrijk is dat de boeren zelfstandig ondernemer kunnen zijn en dus geen landarbeider worden. Exportcontracten zijn prima, maar moeten wijken wanneer hongersnood ontstaat. Tot slot mag de Wereldbank de grond alleen verkopen aan de boeren die het bewerken of aan de overheid van het betreffende land.

Mogelijk dienen nog andere voorwaarden te worden gesteld, maar op deze wijze doen we echt iets aan de ontwikkeling van deze landen en tegen de honger.

Brian Veltman

Kampen