Al Gore droeg bij aan de duurzaamheidbeweging

In haar column De Weergoden, opnieuw (opiniepagina, 8 december) schreef Louise O. Fresco dat van „de wetenschappelijke charlatan Al Gore niets meer vernomen wordt”.

Een maand geleden ontving Al Gore een eredoctoraat van de Universiteit van Tilburg. Bij die gelegenheid sprak hij een overvolle aula ruim vijf kwartier toe. Dat gezelschap was behoorlijk onder de indruk van zijn boodschap. Gore eindigde zijn toespraak in Tilburg met een oproep tot het vormen van een wereldbeweging die zich zou moeten inzetten om oplossingen te vinden voor het probleem van klimaatverandering. Hier leek Gore zichzelf tekort te doen. De mondiale duurzaamheidbeweging bestaat al. Gore heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst daarvan.

Een duurzame wereld zal er alleen maar komen door de inzet van de duurzaamheidsbeweging. Voor zijn bijdrage daaraan, en niet voor zijn wetenschappelijke werk, heeft Al Gore in Tilburg een eredoctoraat gekregen.

Paul van Seters

Universiteit van Tilburg