Wetenschapsvrijheid

‘Wetenschapsvrijheid moet in de Grondwet vastgelegd worden’

– In de toekomst zal het nodig zijn de vrijheid wetenschap te beoefenen in de grondwet vast te leggen, omdat het door de wet-Veringa mogelijk zal zijn invloed uit te oefenen op beslissingen die regelrecht betrekking hebben op de wetenschapsbeoefening.

Dit zei de Utrechtse universiteitscurator prof. mr. I.A. Diepenhorst in de vergadering van curatoren. Vergaderd werd over een voorstel voor de verkiezing van een universiteitsraad. De curatoren gingen akkoord met het voorstel van de commissie “In ’t Veld” waardoor het wetenschappelijk personeel 12, de studenten 11 en het niet-wetenschappelijk personeel 10 zetels krijgen. Hiermee volgen de curatoren niet het advies van de raad van advies aan de rijksuniversiteit, die een 11-11-11 verdeling voorstaat.

De curatoren hebben besloten een subsidie van f 15.000 te geven voor het politiek centrum, dat is opgericht op initiatief van de universitaire commissie voor vormingswerk. Dit centrum wil een landelijk coördinatiepunt zijn, voor alle activiteiten op het gebied van politieke vorming.