‘ChristenUnie is verwijderd van achterban’

Het ontbreekt de ChristenUnie aan een helder ‘christelijk-sociaal’ profiel en de partij lijkt zich te vervreemden van haar achterban. Dat is de strekking van het evaluatierapport naar aanleiding van de teleurstellende verkiezingsuitslag op 9 juni. Ook had partijleider Rouvoet niet tot het kabinet moeten toetreden, maar in de Kamer moeten blijven.

André Rouvoet Foto Roel Rozenburg / NRCAndré Rouvoet Foto Roel Rozenburg / NRC

Bij de verkiezingen op 9 juni ging de ChristenUnie van 6 naar 5 zetels. De partij rekende juist, mede door het werk in het kabinet-Balkenende IV, op verkiezingswinst. De Stuurgroep Tweede Kamerverkiezingen 2010 heeft de analyse van de campagne, met de titel ‘Met hart en ziel, terugblikken en vooruitzien’, gemaakt op basis van enquêtes en interviews met betrokkenen. Ook deed zij een kiezersonderzoek.

Oorzaken van de teleurstellende verkiezingsuitslag?

 • Vervreemding van de achterban.
 • De regeringsdeelname. De partij is er onvoldoende in geslaagd in het kabinet Balkenende IV het profiel scherp te houden.
 • De partij investeerde minder in de lokale en provinciale afdelingen. De focus lag te sterk op Den Haag.
 • De nieuwe campagnestructuur bleek op cruciale momenten niet te functioneren.
 • Partijleider Rouvoet had niet tot het kabinet moeten toetreden, maar in de Tweede Kamer moeten blijven zitten. Zijn beschikbaarheid voor de campagne liet te wensen over.
 • Het driehoeksoverleg tussen politiek leider, partijvoorzitter en directeur van het partijbureau kwam na toetreding tot het kabinet in 2007 te vervallen, waardoor “het evenwicht tussen Den Haag en de rest van het land” zoek raakte.
 • Het ontbreken van onderscheidende speerpunten. Het thema homoseksualiteit werd door het campagneteam geagendeerd, maar leidde vooral tot verwarring bij de achterban.
 • Reactie partijleider André Rouvoet:

  “Terecht legt de stuurgroep de vinger bij het feit dat ik als lijsttrekker niet permanent beschikbaar kon zijn voor de campagne, door de combinatie van het lijsttrekkerschap met twee ministerschappen (Jeugd & Gezin en Onderwijs) en het vicepremierschap. Dat wás natuurlijk ook gekkenwerk en heeft onmiskenbaar z’n effect gehad op onze campagne en op de uitslag.”

  Reactie partijvoorzitter Peter Blokhuis:

  “Het sluit aan bij de geluiden die wij horen uit onze achterban. Het rapport doet niets af van onze waardering voor de enorme inzet van de mensen op wie hierin het licht valt. Het Landelijk Bestuur trekt de analyse vooral ook zichzelf aan.  De ChristenUnie is een jonge partij die wil leren en corrigeerbaar wil zijn. We zijn ook blij met het rapport omdat het bevestigt dat de ChristenUnie gedragen wordt door mensen met een hart voor christelijke politiek.”