Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Milieu en natuur

Weg met die overtollige natuur

De geplande verbindingen tussen natuurgebieden komen er definitief niet.

Het geld is er niet voor. Het kabinet wil zelfs natuur gaan verkopen.

Nederland, Nieuwegein, 20-07-2003 Vlinders Foto: Evelyne Jacq
Nederland, Nieuwegein, 20-07-2003 Vlinders Foto: Evelyne Jacq Evelyne Jacq

Het had zo mooi moeten worden. Met robuuste verbindingszones zou een groot aantal natuurgebieden worden verbonden.

Het idee was: we hebben in Nederland wel natuurgebieden, maar als die niet met elkaar zijn verbonden, leven planten en dieren geïsoleerd en dat komt hun levensvatbaarheid niet ten goede. Daarom zouden er twaalf ‘robuuste verbindingen’ komen van in totaal 27.000 hectare. Zodat vlinders worden verleid om langs aantrekkelijke planten naar elders te vliegen. Zodat edelherten van Flevoland naar de Veluwe kunnen hollen, en van de Veluwe naar Duitsland. Over ecoducten en door bossen. Niet gehinderd door snelweg, prikkeldraad of varkensstal.

Tien jaar geleden werd tot de aanleg van deze corridors besloten. Nog geen drie maanden geleden werden ze in een voortgangsrapportage door de vorige minister Gerda Verburg (CDA) „van groot belang” genoemd voor de uitwisseling van plant- en diersoorten. En nu zullen ze verdwijnen. De nieuwe staatssecretaris voor landbouw en natuur, Henk Bleker (ook CDA), heeft er geen geld meer voor. Hij wil alleen nog natuur beschermen waartoe de Europese Unie hem verplicht.

De robuuste verbindingen waren al half klaar. Dat werk is voor niets geweest. Ze maakten deel uit van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Die zou, zo werd begin jaren negentig afgesproken, in 2018 klaar zijn en in totaal 728.000 hectare natuur omvatten.

Zo ver zal het niet komen. Bleker kondigde eerder al aan dat de Ecologische Hoofdstructuur de 728.000 hectare definitief niet zal halen. Het geld is op. Op dit moment is 613.000 hectare natuur ingericht. Bleker: „Welke overheid kan zeggen dat van een plan dat 25 jaar geleden is gemaakt, inmiddels 90 procent is gerealiseerd? Op veel beleidsterreinen lukt dat niet.”

Grote delen van de EHS worden beheerd door organisaties als Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen. Die zijn niet blij. Natuurminnend Nederland is vooral boos over het schrappen van de robuuste verbindingen. Natuurmonumenten noemt het besluit „onbegrijpelijk” omdat de corridors „Europeesrechtelijk verplicht” zouden zijn.

Evenmin zijn de natuurorganisaties blij dat voor het beheren van de resterende natuur een kwart minder subsidie komt. En wat te denken van de suggestie van Bleker dat zij delen van de natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur maar moeten verkopen aan boeren of particulieren? Met de opbrengst zouden de provincies de laatste „cruciale” stukken grond kopen voor de afronding van de EHS.

Het kabinet wil ook dat Staatsbosbeheer grond buiten de Ecologische Hoofdstructuur gaat verkopen, gebieden die niet écht beschermingswaardig zijn – zo’n 15.000 hectare. Het kabinet boekt de eerste opbrengsten in vanaf 2013. De verkoop moet het Rijk 100 miljoen opleveren.

Het gaat voor een klein deel om grasland. Er zitten grote stukken bos bij. Ongeveer honderdvijftig voormalige vuilnisbelten. Maar ook veel gebruikte speelbossen. Parken. Groene gebieden tussen nieuwbouwwijken. Spaarnwoude bij Haarlem is genoemd. Zelfs het Haagse Malieveld in den Haag zou voor verkoop in aanmerking kunnen komen.

Er hebben zich al veel projectontwikkelaars en makelaars bij Staatsbosbeheer gemeld. Niet zo vreemd, want als het kabinet daadwerkelijk 100 miljoen euro wil binnenhalen, dan zullen de terreinen vermoedelijk niet allemaal de functie van natuur behouden. Want zulke grond levert weinig op. Voor de hand ligt dat de gebieden deels als bouwgrond van de hand gaan, voor bijvoorbeeld wat villaatjes in een bos. In dat geval verliest Nederland enig aantrekkelijk stadsgroen.Een „ongelooflijk dom” voornemen, volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen. „Mensen in nieuwbouwwijken hebben heel veel geld betaald voor een huis met groen in de buurt. Als dat groen nu wordt verkocht, adviseer ik deze mensen een procedure voor planschade te beginnen.”

Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft vorige maand een motie ingediend om de verkoop van grond van Staatsbosbeheer tegen te houden. De staatssecretaris reageerde „in beginsel afwijzend”. Wel zoekt hij de nuance; niet alle terreinen van Staatsbosbeheer komen in aanmerking: „Hier kunnen terreinen tussen zitten met een bijzondere waarde. In die gevallen zal een gedegen afweging worden gemaakt of die terreinen in rijksbezit moeten blijven.”

De provincies hebben Bleker intussen duidelijk gemaakt dat ze afspraken over aankoop van boerenland en andere verplichtingen voor de EHS niet zomaar kunnen terugdraaien. „Wij zullen op de rem trappen. Maar op een verantwoorde manier, zodat we geen schadeclaims krijgen”, aldus de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten.