Journalistieke beginselen en gedragsregels op nrc.nl

Artikelen en bijdragen op deze website voldoen aan de criteria die NRC Handelsblad stelt aan kwaliteitsjournalistiek. Wat verstaat NRC Handelsblad daaronder? En welke gedragsregels gelden op de site?

Kwaliteitsjournalistiek

 • NRC Handelsblad is, op papier en op het internet, een bron voor lokaal, nationaal en internationaal nieuws en achtergronden.
 • Het achterhalen en duiden van de waarheid is de primaire taak van de redacteuren van NRC Handelsblad. Daartoe verzamelen en verifiëren zij feiten en achtergronden.
 • NRC Handelsblad richt zich tot de burger. De redacteuren zien het als hun taak hem of haar te informeren en daarmee een bijdrage te leveren aan de onafhankelijke controle van de macht op belangrijke terreinen van het maatschappelijk leven, zoals de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de kunsten.
 • Redacteuren van NRC Handelsblad staan onafhankelijk tegenover de personen en instellingen waarover zij schrijven. Zo betalen zij niet voor informatie en accepteren zij bijvoorbeeld geen door derden betaalde persreizen.
 • Feiten en meningen worden van elkaar gescheiden.
 • Zowel in de krant als op de website wordt gestreefd naar overzicht en helderheid. NRC Handelsblad biedt snel en toegankelijk overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten en hun achtergronden. De redactie selecteert en presenteert het nieuws op de plaats en in de maat die haar gepast lijkt.

Gedragsregels

 • NRC Handelsblad biedt op zijn opiniepagina’s en internetfora een podium voor vrije meningsvorming. De fora zijn zodanig ingericht dat zij een geïnformeerd en fair debat tussen burgers mogelijk maken.
 • Nrc.nl spreekt de bezoekers aan op hun eigen verantwoordelijkheid om een geïnformeerd en fair debat mogelijk te maken. Hier wordt gediscussieerd met open vizier, en met zorgvuldige en onderbouwde argumentatie (zie ook de nettiquette).
 • Reacties moeten op belangrijke fora als nrc.nl/discussie zijn voorzien van de echte voor- en achternaam van de inzender. Alle ingezonden reacties worden vooraf door de redactie beoordeeld.
 • De redactie van NRC Handelsblad maakt een zorgvuldige en passende keuze uit de beschikbare interactiekanalen (discussiefora, blogs, twitter, chats etc.) Daarmee wil ze voorkomen dat speculaties en geruchten een podium krijgen op nrc.nl.
 • NRC Handelsblad waarborgt de privacy van de bezoekers van zijn websites. Gegevens over clickgedrag worden niet aan derde, bijvoorbeeld commerciële partijen, verstrekt.