Btw-verhoging op de kunsten zo goed als definitief

Sigur Rós tijdens Lowlands 2008. Lowlands vervroegde de kaartverkoop van hun 2011-editie om de btw-verhoging te ontlopen. Foto Andreas Terlaak

Het kabinet voert de motie van de Eerste Kamer om af te zien van de btw-verhoging op de kunsten niet uit. Dat betekent dat de verhoging op theater- en concertkaartjes van 6 naar 19 procent zo goed als definitief is.

Morgen debatteert de senaat over het hele belastingplan, waarbij ook de btw-verhoging weer aan de orde zal komen. Het gehele belastingplan afkeuren is voor de senaat de laatste mogelijkheid om de verhoging tegen te houden, maar de kans dat dat gebeurt is niet groot, voorspelde Pieter van Os vorige week al. Politiek redacteur Herman Staal:

“Dat is een enorme verantwoordelijkheid. De Eerste Kamer wordt geacht de plannen in grote lijnen te beoordelen. De kans is dus erg klein dat ze op basis van dit detail het hele plan af durven te keuren.”

Het kabinet belooft wel de ontwikkelingen in de kunstwereld de komende tijd nauwgezet te volgen, schrijft het vandaag aan de senaat. Als blijkt dat de verhoging van de btw op toegangskaartjes van 6 naar 19 procent “onevenredig schade toebrengt aan de sector”, dan zal het kabinet dit nadrukkelijk betrekken bij een nieuwe visie op het belastingstelsel, die volgend voorjaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Dat is niet alleen maar een doekje voor het bloeden, maar wel degelijk een tegemoetkoming, zegt Staal.

“Het kabinet moeten niet alleen andere partijen maar ook de eigen achterban tegemoetkomen, omdat ook VVD’ers tegen zijn. Het geeft hiermee aan dat de btw-verhoging niet tot in de lengte van jaren vaststaat. Toch zal het de plannen ook niet binnen een jaar weer terugdraaien. Veel hangt ervan af of het volgend jaar, bij de verkiezingen van 23 mei 2011, een meerderheid in de Eerste Kamer behalen. Gebeurt dat, dan heeft het weinig te vrezen. Gebeurt dat niet, dan zullen ze toch af en toe aan de wensen van de Eerste Kamer moeten toegeven.”

Uit de motie:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de regering heeft voorgesteld het btw-tarief op podiumkunsten te verhogen van 6 naar 19% per 1 januari 2011, overwegende dat het behoud, de verbreiding en de brede toegankelijkheid van het cultureel erfgoed hiermede niet zijn gediend, verzoekt de regering af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen.