Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Hongarije neemt strenge mediawet aan

Het Hongaarse parlement heeft vandaag ingestemd met een omstreden mediawet. Een door de regering benoemde media-autoriteit gaat in de gaten houden of journalisten ‘moreel’ en ‘objectief’ berichten. Voor publicaties die niet voldoen aan de gestelde normen kunnen hoge boetes volgen.

Boetes
De boetes variëren van 90.000 euro voor dagbladen tot 700.000 euro voor commerciële tv-stations. Hongaarse nieuwsorganisaties maken zich zorgen over de gevolgen van de wet. De centrum-rechtse regeringspartij Fidesz (wiki) heeft een tweederde meerderheid in het parlement, waardoor de wet makkelijk kon worden doorgevoerd.

Hoe zorgelijk is de mediawet? Volgens critici wordt door de wet de klok ruim twintig jaar teruggezet naar het communistische tijdperk. NRC-correspondent Marloes de Koning reageert als volgt:

“De wet moet nagaan of journalisten ‘evenwichtig’ verslag doen, maar hiervoor zijn geen duidelijke criteria opgenomen. Dat maakt de tekst voor meerdere interpretaties vatbaar. Daardoor zet je de deur open voor politieke inmenging. Wanneer is iets onevenwichtig? Hoe de wet uitpakt weet je natuurlijk pas als deze van kracht wordt, maar hij lijkt ervoor ontworpen. Daarnaast treffen hoge boetes de media hard en moedigt de wet zelfcensuur aan.”

Eén media-autoriteit
Ook moeten media zich registreren bij de nieuwe nationale media en telecom autoriteit (NMTA), een orgaan waarin verschillende instanties zijn samengevoegd en dat vergaande bevoegdheden krijgt. De registratie van media kan bijvoorbeeld ook worden ingetrokken. Het hoofd van de media-autoriteit is door de premier voor negen jaar benoemd. Omdat de oppositie tegen één centraal orgaan is, wilde zij niemand afvaardigen voor deze autoriteit.

Sinds Fidesz na de verkiezingen in mei aan de macht is, worden er veel wetten doorheen gejaagd, aldus De Koning:

“De partij is groot genoeg om de grondwet te veranderen en dat is dan ook met enige regelmaat al gebeurd. Er is weinig ruimte voor discussie en de regering houdt niet van tegenspraak. Er zijn momenteel veel zorgelijke ontwikkelingen gaande in Hongarije en de mediawet is er daar één van.”

EU
Naar de politieke machtsversteviging in Hongarije, vanaf 1 januari EU-voorzitter, wordt van allerlei kanten bezorgd gekeken. Toch bemoeit de EU zich niet snel met interne politieke aangelegenheden van lidstaten. De fracties van D66 en CDA in het Europees Parlement gaan vragen stellen over de mediawet. Judith Sargentini, delegatieleider van GroenLinks, vraagt zich op Twitter af of dit effect heeft, omdat de lidstaten het gebrek aan persvrijheid in “Italië ook niet aanpakken”.

Nieuwsuur besteedde vanavond aandacht aan de mediawet.