Oppositie laat Rutte zweten over Afghanistan

Het vorige kabinet viel doordat de PvdA een nieuwe missie in Uruzgan niet zag zitten. Foto Bas Czerwinski

Het kabinet-Rutte maakt zich op voor een confrontatie met de Tweede Kamer over een nieuwe Afghanistan-missie. De meest betrokken ministers in het  kabinet zijn het eens over de opzet van een politiek omstreden Nederlandse politiemissie. Het voltallige kabinet zal naar verwachting op 7 januari een besluit  nemen en een voorstel naar de  Tweede Kamer sturen. Het wordt volgens politiek redacteur van NRC, Mark Kranenburg, ongetwijfeld een verhit debat.

“D66 en GroenLinks hebben zelf een motie voor de missie ingediend, maar zijn blijkbaar nog niet zover om hun steun uit te spreken”, aldus de politiek redacteur. “Dat past ook in het onderhandelingsspel zoals dat gespeeld wordt. Het is voor hen duidelijk geen gesloten boek, er is simpelweg nog geen concreet voorstel van het kabinet. Maar enig vertrouwen in een meerderheid zal er toch zijn: je kunt dus eerder zeggen dat het wél wat wordt dan niet.”

Kabinet zoekt steun in complete openheid
De afgelopen tijd hebben premier Rutte en de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) en  Hillen (Defensie, CDA) achter de  schermen intensief overleg gevoerd met de oppositie. Zij hebben zich allereerst gericht op GroenLinks en  D66 die dit voorjaar het sturen van  een politiemissie in een motie opperden. De  voorwaarden waaronder Nederlandse politieagenten naar Afghanistan zouden kunnen worden  uitgezonden waren onderwerp van gesprek.

Kranenburg verwacht dat het een verhit debat zal worden omdat Afghanistan een gevoelige kwestie is. De politiek redacteur verwacht dat het kabinet er veel aan gelegen is om de PvdA mee te krijgen. “Een grote meerderheid is nodig voor een dergelijke missie, dat is een ongeschreven wet”, aldus Kranenburg. Volgens hem zou het opvallend zijn als GroenLinks en D66 zouden instemmen maar de PvdA dat niet zou doen.

Hoewel het geen harde eis is, is het wel gebruikelijk dat er brede parlementaire steun is voordat troepen naar internationale conflictgebieden worden gestuurd. Rutte: “We gaan niet naar Afghanistan om onze reputatie internationaal op te vijzelen. Het is om de Afghanen te helpen. En direct in het belang van Nederland omdat het zorgt voor een stabiele regio.”