EU-hof: Ierland moet abortuswet versoepelen

Het land heeft een van de strengste abortuswetten in Europa

In een uitspraak die grote gevolgen zal hebben in Ierland, heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat een vrouw onder bepaalde omstandigheden het recht heeft een zwangerschap te beëindigen als dat haar gezondheid ten goede komt. Het Hof meent dat Ierland faalde bij de uitvoering van het grondwettelijke recht op abortus als het leven van de moeder in gevaar is. De uitspraak betekent dat de Ierse regering de wet opnieuw moet bekijken, en wellicht moet aanpassen. De Ieren hebben een van de strengste abortuswetten in Europa; het recht op leven van een ongeboren kind staat vermeld in de grondwet. Slechts als er om gezondheidsredenen een noodzaak is, mag een zwangerschap worden afgebroken. Vrouwen kunnen een levenslange celstraf krijgen als ze abortus plegen. Ook wie hen helpt, riskeert vervolging. (NRC)