Kunst is terug op het Binnenhof

De PVV vindt kunst geen linkse hobby, zoals journalisten graag beweren.

Kunstsubsidies, dat is de hobby, zegt Martin Bosma.

PVV-woordvoerder Martin Bosma beweert dat de PVV niet tegen kunst is, maar alleen tegen kunstsubsidies. Tijdens het Kamerdebat over de cultuurbegroting van afgelopen maandag kondigde hij aan dat hij een aantal journalisten en opiniemakers zou „dagen”, omdat zij de PVV er valselijk van zouden beschuldigen dat de partij kunst een linkse hobby noemt. Waar staat dat wij kunst een linkse hobby noemen, daagde hij toehoorders en de oppositiepartijen uit.

Het PVV-programma biedt geen uitsluitsel. Dat meldt kunstsubsidies te willen afschaffen, in een overigens niet bestaand onderscheid tussen subsidie voor kunst en voor musea. „We houden de subsidies voor musea, bibliotheken en ons erfgoed in ere, maar kunstsubsidies schaffen we af.”

Maar er is wel een moment te vinden waarop Wilders kunst een linkse hobby noemt. Op 21 november 2007 zegt hij in een debat over belastingwetten: „De grote vraag voor de PVV is waarom de belastingdruk nog verder omhoog moet. Het is het kabinet gewoon te doen om meer linkse hobby’s te introduceren. Het is ook nooit genoeg: meer geld voor ontwikkelingshulp, kunst, cultuur, publieke omroep, inburgering, krachtwijken, brugbanen en ga zo maar door.” Toch maar eens bellen met Bosma.

Ik heb gevonden wat u zocht: een uitspraak waarin Wilders kunst een linkse hobby noemt.

Bosma luistert en zegt dan: „Dit gaat over kunstsubsidies.”

Het gaat over geld uittrekken voor het introduceren van linkse hobby’s, waaronder kunst.

„Waaronder kunstsubsidies. Ik heb al die mensen benaderd die schrijven dat wij kunst een linkse hobby noemen. Niemand kwam met een bewijs.”

Heeft u de verwarring zelf niet in de hand gewerkt?

„Ik ben al vier jaar woordvoerder cultuur, maar ik heb nog nooit wat negatiefs over kunst of kunstenaars gezegd.”

Wilders zegt dat er „onbeperkt geld” is voor „subsidiekunstenaars die schilderijen maken die je je ergste vijand nog niet toewenst”. Is er onbeperkt geld?

„Dat is een polemiserende opmerking over één soort schilderij.”

Maar is het waar?

„Het is lichtelijk overdreven. Per definitie zijn uitgaven van de overheid gebonden aan een begroting.”

Mag een polemiserende opmerking onwaar zijn?

„In een polemiek mag je overdrijven. In een debat wil je een punt maken, dat je dan enigszins sterk neerzet.”

Wat is het verschil tussen subsidie aan kunst en subsidie aan musea?

„Ik denk dat er verschil is tussen kunst in de basisinfrastructuur, waar subsidie voor is, en musea daarbuiten.”

In de basisinfrastructuur zitten ruim dertig musea.

„Maar er zijn ook andersoortige musea. Het onderscheid wordt ook gemaakt door het regeerakkoord. Is dat de basis van je vraag?”

Het PVV-programma maakt een onderscheid dat niet bestaat.

„Het loopt in elkaar over. Er zijn musea met kunst en musea voor andere zaken, zoals historische musea.”

Maar als het in elkaar overloopt, kun je niet stellen dat je het een opheft en het ander wilt behouden.

„Maar dit onderscheid wordt ook gemaakt in het regeerakkoord. Daarin staat dat erfgoed, bibliotheken en musea worden ontzien.”

Dat staat er niet. Musea worden niet ontzien. Archieven zijn de derde in dit rijtje.

„Maar Zijlstra werkt het wel zo uit: dat musea worden ontzien.”

Het punt is dat de PVV een niet-bestaand onderscheid maakt. Ik slijp zo scherp, omdat u dat ook graag doet.

„Slijp maar. Dat begrijp ik.”

Gaat u de journalisten dagen?

„Het gaat mij erom hoe de discussie is gevoerd. Ik ga het punt donderdag inbrengen tijdens de procedurevergadering in de Kamer, maar ik denk niet dat de collega’s er hard voor lopen. Dan zal het uitgaan als een nachtkaars, vrees ik.”