Corporaties in verzet tegen Europese inkomensmaatregel

Archiefbeeld van het Haagse Zeeheldenkwartier. Foto Rien Zilvold

Een fors aantal woningcorporaties weigert uitvoering te geven aan een Europese maatregel die beoogt huishoudens met een modaal inkomen uit sociale huurwoningen te weren. Op 1 januari gaat deze regel in, maar corporaties voorzien “een groot drama” voor met name de lage middeninkomens, zo zeggen ze vandaag in NRC Handelsblad.

Politiek redacteur Oscar Vermeer vroeg bijna zeventig corporaties naar de gevolgen van de maatregel die het vorige kabinet overeenkwam met Brussel. Corporaties mogen vanaf 1 januari nog maar 10 procent van hun sociale woningen aan huishoudens met een inkomen van meer  33.614 euro verhuren. Woningcorporaties vrezen dat hiermee vooral in de Randstad “een nieuwe groep kanslozen op de  woningmarkt” ontstaat.

‘Alternatieven zijn onbetaalbaar’

Van de bijna zeventig corporaties zeggen er 24 de inkomenseis niet uit te voeren, zo leerde de rondgang.  Ze verwachten problemen omdat voor de lage middeninkomens in bepaalde gebieden geen betaalbare huurwoningen in de particuliere sector of goedkope koopwoningen beschikbaar zijn.

Corporaties lichten hun huurders deze maand in over de gevolgen van de regeling. De maatregel geldt alleen voor nieuwe huurders of huurders die naar een andere woning willen doorstromen. Ymere, de grootste woningscorporatie van ons land, rekent op veel boosheid en frustratie. Een woordvoerder: “Stel je voor dat je veertien jaar op een wachtlijst hebt gestaan voor een woning en nu te horen krijgt dat je net een paar  tientjes te veel verdient.”

Waarom deze maatregel?

Aanleiding voor het Brusselse akkoord was een klacht dat corporaties zich uitsluitend zouden  moeten richten op de laagste inkomens, legt NRC-redacteur Vermeer uit.

“Corporaties zouden vooral bij middeninkomens een oneerlijke voorsprong  hebben op commerciële verhuurders. Deze genieten namelijk geen staatssteun in de vorm van overheidsgarantie, zoals corporaties dat wel hebben. Met die overheidsgarantie kunnen corporaties goedkoop geld lenen bij banken, en dat is in het nadeel van de commerciële verhuurders.”

    • Bart Hinke