Advies: fiat voor centrales op kolen was fout

De milieuvergunningen voor drie kolengestookte elektriciteitscentrales in Eemshaven en Rotterdam zijn onterecht verleend. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen in een advies.

Het advies van de advocaat-generaal weegt zwaar bij het uiteindelijke oordeel van het Hof, dat komend voorjaar wordt verwacht.

Greenpeace Nederland, de Stichting Natuur en Milieu en enkele particulieren gingen in beroep nadat E.ON, Electrabel en RWE Power in 2007 en 2008 milieuvergunningen hadden gekregen voor de centrales. De Raad van State legde de kwestie voor aan het Luxemburgse Hof, de hoogste rechterlijke instantie in Europese aangelegenheden. Advocaat-generaal Juliane Kokott stelt Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu in haar advies in het gelijk.

De kolengestookte centrales zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat Nederland volgend jaar de door de EU vastgestelde emissienormen voor enkele schadelijke stoffen niet zal halen. Deze richtlijn wordt pas eind dit jaar officieel van kracht, maar volgens de advocaat-generaal moeten EU-landen nu al een milieuvergunning weigeren wanneer een installatie bijdraagt tot een dreigende overschrijding.

Nederland voerde tijdens de rechtszaak aan dat volgens de laatste prognoses geen sprake zal zijn van overschrijding van de toegestane emissieniveaus.

Greenpeace is blij met het advies van de advocaat-generaal. „Het lijkt er nu op dat ook op Europees niveau het milieu in bescherming wordt genomen. Terecht: de bouw van de vervuilende centrales die draaien op ouderwetse steenkool is een ramp voor de luchtkwaliteit, de natuur en het klimaat”, aldus Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie van de milieuorganisatie.

Het Duitse RWE bouwt een kolencentrale in de Eemshaven. Het eveneens Duitse E.ON en het Franse Electrabel bouwen elk een centrale op de Maasvlakte. (ANP)