Man genezen van aidsvirus na beenmergtransplantatie

Een man die drie jaar geleden een experimentele aidsbehandeling onderging is hierdoor genezen van het aidsvirus, dat zeggen Duitse artsen. De man is niet alleen kankervrij, maar er is ook al bijna drie jaar geen aidsvirus meer in zijn bloed aangetroffen, zo schrijft het vakblad Blood.
Timothy Ray Brown, een Amerikaan woonachtig in Duitsland, leed aan leukemie en was besmet met het aidsvirus. Een beenmergtransplantatie moest zijn kanker genezen en hem immuun maken voor het aidsvirus. Dit lijkt te zijn gelukt.
Na chemotherapie en bestraling om de zieke bloedcellen te doden, kreeg de man een transplantatie met beenmerg van een gezonde donor, die resistent was tegen hiv-besmetting.

Een doorbraak? Wij vragen het aan Nienke Beintema, wetenschapsredacteur van NRC.

“Het is een interessant bericht, omdat het laat zien dat het principe werkt: je kunt iemand nieuw beenmerg geven met daarin genen voor hiv-resistentie, en zelfs na een paar jaar is de patiënt nog steeds hiv-vrij. Maar het blijft de vraag hoe toepasbaar dit principe is. Beenmergtransplantatie is een dure en ingrijpende operatie, waar bovendien een precies passende donor voor nodig is. Op grote schaal kan dit dus nooit toegepast worden.”

Hoopgevender is volgens Beintema de doorbraak van afgelopen zomer, waarbij een patiënt een ‘lichaamseigen’ beenmergtransplantatie kreeg in combinatie met gentherapie.

“Hij kreeg zijn eigen stamcellen toegediend, waar een gen voor hiv-resistentie aan was toegevoegd. Ook dat principe leek te werken. De combinatie gentherapie samen met beenmergtransplantatie lijkt veelbelovend en lijkt ook na enkele jaren nog effectief. Dat biedt hoop voor de toekomst,” licht Beintema toe.

In de nabije toekomst hoeven we echter nog geen toepassing te verwachten, voegt Beintema eraan toe. “Gentherapie staat nog in de kinderschoenen en er zitten nog allerlei haken en ogen aan. Er is nog geen enkele gentherapiebehandeling die in de praktijk wordt toegepast. En dat zal met deze specifieke vorm ook wel niet gebeuren. Maar intussen blijft het belangrijk om dit soort ontdekkingen te doen: dan weten we wat er in principe met dit soort technologie mogelijk is.”